Lättare att ställa sociala krav och miljökrav vid upphandlingar

1:34 min

Från och med årsskiftet ska det bli lättare att ställa sociala krav och miljökrav vid upphandlingar. Det är några av de förändringar som den nya lagen om upphandling för med sig.

– Vi vill kunna ställa lite mer krav. Det är vårt samhällsansvar på något vis. Nu får vi lagen i ryggen, så att det blir lättare för oss att göra det också, säger Anna Mirkovic, ekonomistrateg på Västerås stad, där man varje år gör upphandlingar för ett stort antal miljoner. 

En förändring i den nya lagen är att det blir tillåtet att hänvisa till vissa miljömärkningar när man upphandlar. Det får man inte med nuvarande regler.

– Så i stället för att säga att det ska vara till exempel kravmärkt så måste vi i dag ställa sju olika krav för att fånga det som vi vill komma åt. Så det blir ju lite lättare, säger hon. 

När det gäller sociala krav får man nu möjligheten att reservera vissa upphandlingar för sociala företag, som till exempel Samhall.

– Det har ju efterfrågats länge. Det betyder att vi kan rikta en viss typ av tjänst som vi tycker att ett socialt företag ska bedriva. Det blir ju en arbetsmarknadsåtgärd, menar Anna Mirkovic.

Det här kan komma att innebära en större arbetsmarknad för exempelvis nyanlända, personer med funktionshinder eller långtidsarbetslösa.

– Det kan handla om vissa typer av städtjänster, underhåll eller skyddade verkstäder, den typen av företag, förklarar hon.   

I förslaget till ny upphandlingslag fanns från början även krav på arbetsrättsliga villkor, som dock röstades ner av riksdagen. Men Västerås stad ställer redan vissa krav på vissa arbetsrättsliga villkor, bland annat när man upphandlar äldreomsorg.

– Om det handlar om lön till exempel, eller arbetstider - det kan vi ställa krav på. Men det är inget vi gör generellt, utan det är beroende på bransch. Där vi ser att det finns ojämlika förhållanden, där ska vi ställa krav. Så där har ju vi under lång tid gått längre än vad lagen säger, konstaterar Anna Mirkovic.