Beredskapsjobb för personer långt från arbetsmarknaden

2:10 min

I år ska 500 beredskapsjobb skapas på olika statliga myndigheter. Även om många jobb hamnar i större städer, så  ska möjligheter finnas även i mindre kommuner.

Västmanland är ungefär tre procent av riket, så om man räknar på det viset blir det inte mer än 18-20 anställningar, säger Kauko Leppälä, arbetsförmedlingschef i Västerås. 

– Men det beror också på var de statliga myndigheterna finns i landet. Försäkringskassan finns ju nästan överallt, polisen också. sedan är det länsstyrelsen, Migrationsverk och den typen av myndigheter. Även vi på Arbetsförmedlingen har möjlighet att anställda, säger Kauko Leppälä.

Det är Arbetsförmedlingen som har fått uppdraget att ta fram beredskapsjobben. 500 i hela landet i år, men om tre år ska de vara uppe i 5 000. Det handlar om enklare typer av arbeten, för personer som står långt från arbetsmarknaden.

– Insatser inom naturvård, olika former av kontorsstöd, kanske syssla med inscanning eller någon form av digitaliseringsverksamhet. Men det är upp till varje myndigheter att se vilka behov man har och vad man kan erbjuda.

Men det handlar ändå om att skapa sysselsättning som inte utförs idag?

– Helt rätt. Det handlar om att skapa nya arbetstillfällen i statlig regi, som är finansierade med statliga pengar. 

Beredskapsjobben ska inte konkurrera med ordinarie jobb, men lönen ska vara enligt kollektivavtal. Man måste ha varit inskriven på  Arbetsförmedlingen i minst tre år. Även nyanlända kan komma ifråga men måste alltså ha varit tre år i Sverige.

Uppskattningsvis 20 beredskapsjobb alltså, i Västmanland under 2017. Sannolikt de flesta i Västerås men även mindre kommuner kan bli aktuella,

– Även i de mindre kommunerna finns ju arbetsställen från statliga myndigheter, som försäkringskassa, arbetsförmedling och polis. Så möjligheten finns i alla fall, säger Kauko Leppälä, arbetsförmedlingschef i Västerås.