Landskrona

Höga halter tungmetaller håller Befesa Scandust stängt

5:00 min

Företaget Befesa Scandust i Landskrona tvingades i december att stänga ned sin verksamhet. Detta på grund av allvarliga utsläpp av cyanid och andra tungmetaller som hade kommit ut i grundvattnet.

Margareta Svenning är jurist på Länsstyrelsens miljöavdelning.

– Den 29 november förra året gjorde Länsstyrelsen en egen provatagning i marken. Den visade på alarmerande höga halter av skadliga ämnen. Efter det stängde bolaget ned sin produktion efter ett föreläggande med det kravet.

Nu måste Befesa Scandusts hela produktion granskas från grunden.

– Det måste helt enkelt bli ett omtag i hela bolaget, för att de överhuvudtaget ska få dra igång sin verksamhet igen någon gång i framtiden, säger Margareta Svenning.

Vad är de värsta problemen som återstår med företaget som det är just nu?

– De största problemet är ju det som finns i marken. Företaget har ju funnits på platsen i ungefär trettio år och givit ifrån sig en mängd föroreningar. Och som det är just nu har nog ingen någon riktig kunskap om vad som egentligen finns i marken.

På frågan om hur personalen som jobbar där mår, svarar Margareta Svenning:

– Arbetsmiljön höll inte måttet för att Befesa Scandust skulle kunna bedriva den här verksamheten. Men jag vet att företaget nu arbetar med sina anställda för att efter bästa förmåga informera dem om situationen. Däremot är det inga som arbetar där just nu eftersom det inte får bedrivas någon verksamhet.