Miljödomstolen avgör om täkt i Bunge

Det blir nu Miljödomstolen i Stockholm som skall ta ställning till om Nordkalk vid Storungs i Lärbro skall få bryta kalk i den nya stora täkt man planerar att öppna i Bunge.

Enligt Länsstyrelsen i Visby kommer brytningen av kalksten att ske även i vattenområde, trots att Nordkalk enligt sin ansökan inte har uppgivit det. Nu begär Länsstyrelsen in kompletterade uppgifter från Nordkalk, bland annat vill man ha reda på vilka skyddsåtgärder som görs för att garantera vattenkvaliten, vilken typ av sprängmedel som kommer att användas och hur området skall efterbehandlas. Länsstyrelsen överlämnar nu alltså ärendet till Miljödomstolen för en samordnad prövning.