Tunnlar ska binda ihop Södertörn på tvären

1:21 min

Under våren avgörs vilken dragning den nya tvärförbindelsen på Södertörn mellan väg 73 och E4/E20 får. Klart är att det blir en väg med flera tunnlar för att skona miljön.

– Det är ju svårt att bygga den här typen av väg utan att omgivningen påverkas. Men vi tittar på tunnlar och ekodukter för att minska störningarna, säger, Marie Westin, Trafikverkets projektledare.

Förbindelsen mellan Vårby i Huddinge och Jordbro i Haninge har varit aktuell tidigare – men stoppats av miljöskäl.

– Processer kan ibland ta väldigt lång tid och sen har det ju kommit ny lagstiftning. Så det blev svårt att lappa och laga för att få ihop det, säger Marie Westin.

Det som nu planeras är en väg med fyra filer – det blir tunnlar där miljön är som känsligast – men även de nya planerna får kritik.

– Det är förödande på många sätt, säger Marica Lindblad (MP), Miljöpartiet i Huddinge. Det är bara att hoppas att det blir en del tunnellösningar för att det inte ska bli barriärer i våra naturreservat.

Fem miljarder kronor finns anslaget. Men det är ett omfattande projekt som kommer att bli dyrare än planerat.

– Med de skyddsåtgärder som tunnlar som vi ser som nödvändiga i naturområden kommer det att bli betydligt högre kostnader, säger Marie Westin, projektledare på Trafikverket.

Den nya förbindelsen planeras även för att öka möjligheten till kollektivtrafik i området. Start för bygget är planerat till slutet av år 2020.