MÖLNDAL

Åldersuppskrivna ungdomar tvingas flytta

1:34 min

Innan beslut om åldersuppskrivning på ensamkommande ungdomar vunnit laga kraft agerar kommunerna olika. Vissa kommuner förändrar ingenting, medan andra hänvisar personen till Migrationsverket.

– Det är ingen enkel fråga, när inte ens läkare kan ge raka besked, hur kan de kräva att en tjänsteman på socialförvaltningen eller en politiker ska ta ställning till det? Då är det bättre att man hänvisar frågan så får Migrationsverket ta beslut om åldersuppskrivningar, säger Bernt Runberg (S), ordförande i Social- och arbetsmarknadsnämnden i Mölndal.

Natalie Glotz Stade, Stadsjurist på Malmö Stad menar att en kommun inte har lagligt stöd att per automatik agera utifrån Migrationsverkets åldersuppskrivning, en uppfattning som också Sveriges kommuner och landsting (SKL) delar.

– Man ska ju alltid följa den ålder som ungdomen har uppgivit om det inte är uppenbart och uppenbart är viktigt, att ungdomen har en annan ålder. Och den bedömningen får varje myndighet göra själv.

Nämndordförande Bernt Runberg ser beslutet som en ekonomisk fråga för kommunen.

– Som stad räknat kan ju vi hamna i en situation där vi får en kostnad på 21 miljoner som vi inte får ersättning för, säger Bernt A Renberg.

Men stadsjuristen Natalie Glotz Stade är kritisk till att en kommun prioriterar sin ekonomi före rättsprinciper.

– Det är klart att kommunerna går på knäna, det är klart att vissa kommuner har en dålig ekonomi och det är viktigt med ersättningar från Migrationsverket. Men oavsett, de rättsstatliga principerna att man följer lag och rätt, det går före allt annat helt enkelt.