Nabi Muhammadi får bo kvar i Lerum

1:43 min

Kommunerna i Storgöteborg agerar olika när ensamkommande barn och unga görs myndiga av Migrationsverket. Det visar en enkät som P4 Göteborg gjort.

Nabi Muhammadi kommer från Afghanistan och har bott i Lerum i 15 månader. I början av december 2016 blev han åldersuppskriven av Migrationsverket.

En åldersuppskrivning innebär att en person som själv angett sig vara 15 år kan bedömas vara 18 år och därmed inte längre ett barn. Själva åldersuppskrivningen kan i nuläget inte överklagas, men i samband med ett avvisningsbeslut blir den överklagbar.

Under tiden som Migrationsverkets beslut prövas i domstolen är det upp till boendekommunen att bestämma om personen får bo kvar i det kommunala boendet.

Att agera utifrån Migrationsverkets bedömning var inte ett alternativ för Lerum kommun. Det menar Maria Enbuske som är verksamhetschef för sektor stöd och omsorg.

– Vi menar att det inte blir rättsäkert, säger Maria Enbuske, verksamhetschef för sektor stöd och omsorg på Lerum kommun. Därför så har vi i nuläget sagt att barnen och ungdomarna får bo kvar i nuvarande boendeform, tills Migrationsverkets beslut vunnit laga kraft. Och det gör det ju när överklagandet har hanterats utav domstolen.

Göteborgs kommun och dess kranskommuner agerar olika i frågan.

I Härryda kommun låter man också de åldersuppskrivna ungdomarna bo kvar i de kommunala boendena, medan det i Göteborg, Ale och Öckerös kommuner görs individuella bedömningar. I Kungälv, Mölndal, Partille och Tjörns kommuner agerar man utifrån Migrationsverkets åldersuppskrivningar och låter Migrationsverket ta över ansvaret.

Malmö Stads jurist Natalie Glotz Stade menar att det inte är rättssäkert när en kommun agerar utifrån Migrationsverkets bedömning, något som Sveriges kommuner och Landsting (SKL) ställt sig bakom.

– Kommuner och andra myndigheter kan helt göra sina egna bedömningar, säger Natalie Glotz Stade.

– Det är alltid så. De åldersbedömningar som Migrationsverket gör under handläggningen, de har ingen rättslig verkan på andra myndigheter, det är helt okontroversiellt. Det står till och med i Migrationsverkets egna rättsliga kommenterar.

Nabi Muhammadi hoppas på att få fortsätta bo i Lerum.

– Jag ser en bra framtid för mig, om jag bor kvar här, säger Nabi Muhammadi. Om jag flyttar härifrån till en annan stad så vet jag inte när börjar skolan där, hur man kan leva där, hur man hittar kompisar. Jag gillar mina kompisar, jag gillar Lerum.