Skåne

Plastskräp i skånska sjöar ska kollas

1:16 min

Nu är det dags att ta reda på om skånska insjöar är förorenade av plastpartiklar och hur det påverkar växt- och djurliv.

Att gigantiska mängder plast förstör naturen i världshaven är känt sedan tidigare. Hur insjöarna påverkas är mindre känt och hotet från plastskräp mot våra vatten gör att det behövs mer kunskap.

Thomas Lakowitz är vattenhandläggare på Länsstyrelsen i Skåne. Han vill ta prover från de skånska sjöarna.

– Det handlar om förbränningspartiklar, gummi, partiklar från vägar, fibrer från det vi tvättar i tvättmaskiner och allt möjligt från båtverksamhet, till exempel flytbryggor. Det är nedbruten plast i partiklar som har storleken av bråkdelars millimeter, säger han.

Det saknas kunskap om hur små plastpartiklar och annat skräp påverkar livet i länets insjöar. Inför nästa år har Länsstyrelsen i Skåne därför sökt pengar för att ta reda på mer.

– Vi planerar att göra en undersökning av förekomsten av mikroplaster i ett antal insjöar i Skåne. Det finns en undersökning som vi gjort tidigare i havet. Nu vill vi se hur det ser ut i sjöarna, vad det är för slags plast, vad de har för ursprung och i vilken mängd de finns, säger Thomas Lakowitz.

Vad är problemen med detta?

– Det finns möjligheter för de här små partiklarna att komma in i ekosystemen via plankton, fiskyngel och liknande, säger Thomas Lakowitz.