Nu ska Emmaboda bli tryggare

1:14 min

Tryggheten har minskat i Emmaboda kommun. Nu har polisen och kommunen kommit överens om flera åtgärder för att öka den igen.

– Den upplevda tryggheten har minskat i kommunen och det är naturligtvis tråkigt, säger Niclas Karlsson som är säkerhetssamordnare i Emmaboda.

– Det här ska vi ändra på, tillsammans med polisen.

Alkohol och droger hos unga är ett område som polisen och kommunen ska fokusera på. Efter larmen om droger på Emmabodafestivalen har man bland annat diskuterat en höjd åldersgräns på festivalen med arrangörerna.

Inbrott hos företag ses som ett problem i Emmaboda. Där jobbar kommunen vidare med frivilliga som kör runt och iakttar vad som händer på nätterna, den så kallade "nattvakten".

– Där gör civilsamhället en stor och viktig insats för att förebygga inbrott.

Trots insatserna ligger Emmaboda kommun högt när det gäller andelen inbrott hos företag.

I det stora hela poängterar säkerhetssamordnare Niclas Karlsson att risken för att falla offer för brott faktiskt är låg i Emmabodatrakten.

– Åtta av tio som var med i undersökningen hade inte blivit utsatta för något brott. Man får se det som att Emmaboda är en ganska trygg och säker kommun.

Några av åtgärderna:

  • Grannsamverkan ska utvecklas och polisen samverkar med nattvakten
  • Trygghetsvandringar i kommunen
  • Synlig polis
  • Polisen fokuserar på livsstilskriminella
  • Förbättring av trafikmiljön med prio på oskyddade trafikanter
  • Kommunen främjar gång- och cykeltrafik