Förmiddag lägger pusslet

Vad är en tanke och hur tar den form?

4:52 min

Vi tänker så många tankar och tar vår tankeförmåga för given. Men vad är tankar egentligen för något och hur uppstår de? I Förmiddag tänker vi ta reda på det i samtal med personer som på olika sätt satt sig in i ämnet.

Först ut att belysa frågan är Henrik Jörntell, docent i neurofysiologi vid Lunds universitet. 

- En tanke är, enligt mitt sätt att se det, ett försök från hjärnan att försöka förutspå sin omgivning. Man kan se det som så att hjärnan uppstod evolutionärt tidigt som ett sätt för oss djur för att kunna röra på oss. Med tiden som hjärnan blev mer och mer komplicerad så blev vi kapabla till att genomföra allt mer genomtänkta rörelser. Man planerar i förväg vad konsekvenserna kommer att bli och det är kanske den första nivån av tanke, säger Henrik Jörntell. 

 Med tiden så har hjärnan utvecklats för socialt samspel och det i sin tur har gett människan förmågan att tänka allt mer abstrakta tankar.

 Hjärnan vilar aldrig är utan är igång varje sekund och tar dessutom varje sekund beslut om vad den ska gör nu, och nu, och nu.

- För oss människor som kanske inte rör så mycket på oss så kretsar besluten kring det sociala samspelet. Beroende på vilka livserfarenheter man har så kommer man då att tänka på olika sätt och tankarna kommer att följa olika tankekjedjor, säger Henrik Jörntell.

Med allt större hjärnor ökar förmågan att tänka abstrakt och också att tänka långsiktigt.

Sammanfattning: Hjärnan och dess olika system är grunden för vår förmåga att tänka. Hos en nyfödd människa börjar tänkandet med att hjärnan tänker ut hur den ska fungera med kroppen. Det är den mest basala nivån av tanke.

Nästa steg är att hjärnan tänker ut sambanden mellan den egna kroppen och den fysiska omvärlden och i slutänden handlar det om att tänka ut hur den ska navigera socialt mot andra individer.