Vill testa forskningen i praktiken

1:28 min

Isbildning är ett problem för vindkraften i Norrbotten. För att komma till en lösning har forskare vid Luleå tekniska universitet under ledning av Jan-Olov Aidanpää studerat företeelsen under tre år.

 – Det handlar egentligen om att stimulera och förstå alla laster i systemet när du har is, säger Jan Olov Aidanpää, professor vid Luleå tekniska universitet.

Uppe på D-husets tak på Luleå tekniska universitet finns ett vindkraftverk i miniformat, som forskarna har använt för att studera isbildning.Nu vill Jan-Olov Aidanpää studera forskningen ute i verkligheten för att komma vidare, och han är hoppfull.

– Vi har god kontakt med Vattenfall och Skellefteå Kraft som har varit med i projektet. Vi behöver testa i mindre vindkraftverk och testa på i småskaliga blad för att validera modellerna, så vi vet att de fungerar i verklig miljö. När man kommer ut i verklig miljö är det helt annat med snö och is.

Isbildningen kan leda till att en vindkraftspark förlorar 25 procent i årlig produktion, men isbildning är inte bara ett hinder för vindkraftsindustrin. För isbildningen kan också göra skada för människor och djur som vistas nära ett vindkraftsverk.

– Det kan flyga is från bladen och det är farligt för djur och människor som vistas i närheten, säger Jan-Erik Aidanpää.

På tre år hoppas Jan-Olov Aidanpää att det första användbara resultatet från forskningen kommer att visa sig.