Gruva i Laver blir regeringsfråga

1:12 min

Boliden vänder sig nu till regeringen och överklagar Bergsstatens nej till bearbetningskoncession för en koppargruva i Laver utanför Älvsbyn.

Det finns flera skäl till överklagandet, förklarar Thomas Söderqvist, Bolidens vice vd:

– Vi vill försäkra oss om rättigheten till Laverfyndigheten, vi har lagt ned mycket tid på att undersöka den och det har vi gjort under så kallade undersökningstillstånd. De går ut efter en tid och då vill vi försäkra oss om att det är vår fyndighet som vi lagt ned mycket pengar på.

Ett annat skäl till att Boliden vill att regeringen ändrar Bergsstatens beslut om Laver är att bolaget anser att myndigheten infört en ny praxis när det gäller frågan om bearbetningskoncession ska beviljas eller inte.

Bergsstaten motiverade sitt nej till Laver bland annan med att Boliden inte i förväg gjort någon Natura 2000-prövning av sina gruvplaner.

– Då blir det en ny praxis som vi inte tycker är relevant. Vi tycker att det räcker med att man söker miljötillstånd en gång och ska det prövas enligt Natura 2000 så gör man det när man söker miljötillstånd. Vi ifrågasätter inte behovet av den här prövningen alls utan vi ifrågasätter proceduren att det ska ske så tidigt.

Ni tycker att Natura 2000-prövningen ska ske i samband med miljöprövningen efter att man fått bearbetningskoncession?

– Ja, när det blir mer aktuellt att vi ska starta en gruva, om det kommer att bli aktuellt.