Krisen fortsätter i polska parlamentet

1:47 min

I Polen har regeringspartiet Lag och Rättvisa, PiS, meddelat att de tänker genomföra årets första sammanträde även om oppositionen fortsätter ockupera plenisalen.

En grupp parlamentariker har uppehållit sig där i flera veckor och krävt att julens budgetomröstning ska göras om och ingen lösning på konflikten ser ut att vara på gång.

Det tumultartade händelseförlopp som utspelade sig i Warszawa och den polska nationella politikens centrum, parlamentsbyggnaden Sejmen, i december har i efterhand visat sig bara vara början till ännu en låst konflikt mellan regeringspartiet PiS å ena sidan och oppositionen å den andra.

PiS ordförande Jaroslaw Kaczynski sade sig strax före jul vilja sträcka ut en försonande hand till sina motståndare. Han talade om hur han ville formalisera och stärka oppositionens roll i polsk politik och ge den ett större inflytande i parlamentariska debatter.

Men inget av detta skulle kunna komma i fråga förrän oppositionen slutade med sin ockupation av plenisalen. Något som Kaczynski själv kallade "en kriminell handling".

Och på tisdagen meddelade en annan talesperson för PiS att regeringspartiet och deras stödpartier bestämt sig för att hålla det nya årets första session i parlamentet den 11 januari i en separat sal om oppositionen inte avslutar sin aktion.

Ett besked som lär minska chanserna för ett närmande mellan parterna, eftersom de parlamentariker som uppehåller sig inne i plenisalen kräver att den förra sessionen som urartade före jul görs om, då delar av oppositionen inte släpptes in och inte heller någon press.

Medborgargrupper demonstrerar fortfarande utanför parlamentsbyggnaden till stöd för politikerna som övernattat därinne i snart tre veckor.

Samtidigt visar opinionsundersökningar att regeringspartiet PiS fortfarande har ett stort stöd bland väljarna, omkring trettiofem procent, och ser ut att vara relativt opåverkat av den senaste tidens händelser.