Turistbyrån följer inte avtalet med kommunen

Ceris resor AB får närmare två miljoner kronor om år från Sundsvalls kommun för att sköta turistbyråverksamheten.
För att få avtalet skrev Ceris på ett avtal med kommunen. I avtalet står att Ceris ska driva verksamheten på ”...ett seriöst sätt och iakta saklighet och opartiskhet.” Det står också att Ceris ska informera alla lokala aktörer om att möjligheten finns till samarbete.
Trots detta har turistbyrån erbjudit endast en av de lokala företagarna i Njurunda möjligheten att inhysa en turistbyrå i dennes butikslokal.

Möjligheten innebär att turister lockas till turistinformationen och därmed får företaget en högre exponering av sina produkter.Turistbyråchefen Jonny Hellström erkänner att de inte varit helt opartiska:
- Ja vi skulle kanske ha frågat fler företag så att de hade fått samma chans, säger han.