Alexanders nystartsjobb ledde till fast anställning

2:53 min

Efter att ha varit långtidsarbetslös fick Alexander Zandieh ett nystartsjobb som betalades av Arbetsförmedlingen. Nu har han fått fast anställning på arbetsplatsen.

Nystartsjobb handlar om att arbetsgivaren slipper att betala hela arbetsgivaravgiften eftersom man anställt en person som varit arbetslös en längre tid.

En av de som fått den här möjligheten är Alexander Zandieh. Efter att han varit långtidsarbetslös ordnade Arbetsförmedlingen en plats på en affär som betalades av förmedlingen. Nu har han fast anställning där.

– Det känns fantastiskt bra, dels att ha kommit ut i arbetslivet och dels så har jag alltid haft en övervikt som jag fått bort lite också, så det har bara varit positivt, arbetsmässigt och livsmässigt, säger han.

Reglerna för så kallade nystartsjobb ändras nu den 1 februari. Bland annat ställs krav på att arbetsplatsen ska ha kollektivavtal och branschenliga löner för de långtidsarbetslösa som kommer ut i arbetslivet på det här sättet.