Skadeståndskrav behandlas olika av Sydkraft

Sydkraft behandlar sina kunder olika när det gäller kraven på skadestånd efter stormen.

Sydkraft och det bolag de anlitat för skadereglering efter stormen behandlar sina kunder olika när det gäller kraven på skadestånd.

Johnny och Lisbeth Nilsson i Nöttja skickade in exakt samma krav som sin sons familj. Sonen med familj fick pengar, men det fick inte Johnny och Lisbeth:

- Vår sons familj hade samma utgifter som vi efter stormen och vi skrev våra skadeståndsanspråk tillsammans. De fick ersättning från Sydkraft, men inte vi, säger Johnny och Lisbeth Nilsson i Nöttja i Ljungby kommun.

Det är bolaget Crawford & Company som hyrts in av Sydkraft för att ta hand om ärendena. Det är dit alla krav på ersättning hamnar. Johan Erlandsson som är jurist på Sydkraft säger till Radio Kronoberg att Sydkraft aldrig uttalar sig om enskilda fall.

- Är någon missnöjd får de skicka in en ny begäran till Crawford & Company, den kommer sedan skickas till Sydkraft för slutgiltig bedömning, säger Johan Erlandsson.