Förslag: Tiotusen statliga jobb flyttas ut till landet

3:20 min

Tiotusen statliga jobb ska flyttas från Stockholm ut till landet de kommande fem åren. Det är ett av de 75 förslag som den parlamentariska landsbygdskommittén presenterade på en presskonferens idag.

– Det handlar om statlig närvaro, kompetensförsörjning, olika näringspolitiska både riktade och generella åtgärder. Det är ett brett paket som innebär möjlighet för en ny start för Sveriges landsbygder, säger en nöjd kommittéordförande, S-kommunalrådet i Kalmar Johan Persson.

I landsbygdskommittén ingår samtliga åtta riksdagspartier och de är eniga i diagnosen: Klyftan mellan stad och land har ökat och målet är nu att alla, oavsett var man bor, får tillgång till samhällets grundläggande service.

Bland de viktigaste förslagen finns, förutom de tiotusen statliga jobb som ska flyttas från Stockholm och som Ekot rapporterade om redan i höstas, även målet att alla ska ha tillgång till bredband före år 2025.

Staten ska också komma tillbaka till de ställen där den statliga servicen har försvunnit, till exempel ska polisen, försäkringskassan, skatteverket och andra myndigheter ha ett samlat servicekontor i de mindre kommunerna.

Landsbygdskommittén har identifierat 23 kommuner, samtliga i norra och mellersta Sverige, som har särskilt svårt. De ska få en speciell behandling. Bland annat ska invånarna slippa betala tillbaka CSN-lån och arbetsgivarna få lägre arbetsgivaravgift.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht vill inte ta ställning till förslagen idag, men han tycker att de är intressanta. Lägre arbetsgivaravgifter är inte precis vad Socialdemokraterna gillar, men han tror att det kanske behövs.

– Vi har redan idag lägre arbetsgivaravgifter inom vissa geografiska områden, det här är ytterligare ett steg, kommittén föreslår 23 kommuner, givetvis ska vi titta på det och frågan ska ut på remiss, säger Sven-Erik Bucht.

Även tanken om att slippa betala tillbaka studielånet för de som bor eller flyttar till någon av de 23 kommunerna tilltalar landsbygdsministern.

– Det är ett intressant förslag, lite som man har i Norge och jag är mycket väl förtrogen med norsk regionalpolitik och ser att man där har lyckats väldigt bra med en massa olika saker. Det här är ett sådant förslag och det ska vi titta på, säger Bucht.

Kristina Yngwe, från Centerpartiet, är även hon nöjd med de 75 förslagen. Hon anser att tudelningen mellan land och stad är farlig.

– Det jag ser bland många av mina landsbygdsvänner är att det finns en känsla av att "staten ser oss inte". Då kanske man får ta saken i egna händer, om inte polisen kommer så får vi göra någonting själv. Det är farligt när våra medborgare i landet känner att staten och politiken inte finns där för dem, säger Kristina Yngwe.  

Det enda av förslagen där kommittén inte var helt enig är formen för den statliga servicens närvaro i mindre orter. Enligt Liberalernas Emma Carlsson Löfdahl är en ny myndighet som ska se till att detta genomförs helt onödig.

– Som det ligger här nu så ska det finnas en statlig myndighet som samordnar allt detta och det har vi ingen förståelse för. Varför en till myndighet? Detta kan mycket väl samordnas inom de myndigheter som finns idag, säger Carlsson Löfdahl. 

Men allianskollegan Kristina Yngwe tror inte att det kommer att behövas en extra myndighet.

– Man kan i instruktionerna till de här berörda myndigheterna skriva tydligare att man ska samordna sig, så att det inte behöver vara någon ny myndighet, säger hon.