Uppehållstillstånd till studerande får kritik

2:17 min

Regeringens förslag, att förlänga de tillfälliga uppehållstillstånden för asylsökande ungdomar som studerar på gymnasiet, får kritik av flera remissinstanser.

– Det skapar en ohållbar situation i landets skolor, säger Matz Nilsson, Skolledarförbundets ordförande. 

Detta eftersom rektorerna i praktiken blir de som förmedlar utvisningsbesluten, på examensdagen.

Även CSN och Förvaltningsrätten i Stockholm kritiserar förslaget för att vara svåröverskådligt, otydligt och i vissa delar rättsosäkert.

– Vi ser till ungdomarnas bästa. Och för ungdomarnas bästa så är det ju att få ett beslut så snabbt som möjligt och inte dra ut på tiden och koppla det till en fullföljd gymnasieutbildning. Det tror jag bara förvärrar situationen. I grunden tycker jag att de här ungdomarna ska få stanna, säger Matz Nilsson.

Förslaget, som just nu är ute på remiss, innebär att en del av gruppen asylsökande ungdomar får tillstånd att stanna längre i Sverige än vad de annars skulle fått.

Det gäller de som fyllt 17 men inte 25 år. Som studerar på ett nationellt program i gymnasieskolan och som bara har rätt till tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt den tillfälliga asyllagen.

Skolledarförbundet ifrågasätter varför man exempelvis förlänger det tillfälliga uppehållstillståndet för ensamkommande barn så att de kan slutföra gymnasieutbildningen. Men bara när utvisningsbeslutet inte kan verkställas på grund av att det inte finns ett ordnat mottagande i det land man återvänder till.

Men vilken gymnasieutbildning det rör det sig om, undrar Skolledarförbundet. Räknas förberedande kurser som gymnasiestudier. Och vad händer när någon tar examen från det nationella programmet.

– Vi befarar att det i yttersta fall kan bli rektor som blir den som håller i avvisningsbeslutet genom att säga att gymnasieskolan är fullföljd. Och det vill vi absolut inte bidra till. Det tycker vi ligger på Migrationsverket, inte på skolan, säger Matz Nilsson.