Bättre utbildning kan hindra klorolyckor

Tisdagens olycka med ett klorutsläpp i en av bassängerna på Löttorps camping på Öland, som ledde till att sju barn fick vårdas för andningsproblem och ögonirritation, hade kunnat undvikas om personalen fått bättre utbildning. (SR Kalmar)