Vikariebrist stänger vårdcentral

Vårdcentralen i Klintehamn kommer att ha begränsat öppethållande under juli månad i brist på semestervikarier.
Det innebär att distriktsläkarmottagningen endast kommer att hålla öppet för akuta besök två timmar varje vardag. Distriktssköterske mottagningen kommer att var stängd hela juli och besökare hänvisas till Hemse. Distriktsläkare Erik Jessen är kritisk till beslutet om neddragning, eftersom antalet patienter ökar under sommaren. Han säger också att vårdcentralen inte kan ansvara rent medicinskt för vilka konsekvenserna kan bli.