P1-MORGON TORSDAG 5 JANUARI

Bortskottad snö en utmaning för miljön

11 min

Flera stora städer tippar bortskottad snö i vattnet, trots att snö är förorenat och kan innehålla gifter. Men hur påverkar den förorenade snön vattenmiljön och behövs det bättre metoder för att ta hand om snön? Nu genomför en grupp forskare en större studie för att ta reda på hur snöhanteringen ska bli mer hållbar.

Hör Heléne Österlund, en av forskarna i projektet vid Luleå tekniska universitet. Hör också Leif Lindholm ordförande för Samhällsbyggnadsnämnden i Örnsköldsvik, som nyligen slutat dumpa snö i vattnet.