Fysioterapeuter och psykologer flyttar in på vårdcentraler

2:45 min

I år ska landstingets vårdcentraler ändra arbetssätt. Som patient får du inte per automatik träffa en läkare först - utan annan expertis såsom fysioterapeut eller psykolog.

- Det ska bli lättare och snabbare att få träffa rätt kompetens. Istället för läkare är det ibland bättre att träffa en psykolog, kurator, sjuksköterska eller fysioterapeut, säger Marianne Utterdahl, landstingsråd för sjukvårdspartiet med ansvar för primärvård och psykiatri.

Innan året är slut är tanken att alla landstingets vårdcentraler ska ha infört det nya arbetssättet. Det innebär dock inga extra tillskott av pengar eller tjänster. Under hösten har Västerstrands vårdcentral i Karlstad testat det - och infört en fysioterapeut.

- Vi har fått väldigt bra resultat med nöjda patienter och bättre resultat för patienten. I princip alla kom till rätt vårdnivå.

Landstingsledningen har stora förhoppningar på resultatet.

-  Vi tror att det här ska minska på sjukskrivningarna och minska förskrivning av läkemedel. Det kommer också minska vårt behov av hyrläkare och hyrsjuksköterskor. 

När patienterna fördelas på fler yrkeskategorier så avlastas läkarna. Det visar testet på Västerstrand.
På Kronoparkens vårdcentral testar man just nu att ha psykolog och kurator. Tanken med dessa yrkeskategorier är att kunna fånga upp vuxna med psykisk ohälsa innan det gått för lång - likt en tidigare satsning, Första linjen i Karlstad, där man fångat upp barn och ungdomar med lindrig psykisk ohälsa.

De vårdcentraler som ligger först i startgroparna därefter är Kristinehamn, Torsby, Gripen i Karlstad, Forshaga, Sunne, Kil och Eda.