"Sluta skriva ut antibiotika mot förkylning"

Trots att det saknas belägg för att antibiotika skulle hjälpa patienter med en vanlig förkylning så skrivs det fortfarande ut av läkare på många ställen i världen. Nu uppmanar ett internationellt forskningsinstitut läkare att sluta skriva ut antibiotika mot förkylning.

Vid det internationella Cochrane-institutet sammanställer man och adderar löpande resultat från olika typer av undersökningar. Nu presenteras sambanden mellan förkylningssymptom och antibiotika. Det handlar om tolv undersökningar med sammanlagt 1900 förkylda personer, som inte blev friska fortare med antibiotika. Däremot fick de oftare ont i magen och diarré.

Att läkare borde sluta förskriva antibiotika till förkylda är samma budskap som institutet kom med för fyra år sen, då den tidigare metastudien publicerades. Ändå är alltså antibiotikaanvändningen stor runt om i världen.

Minskad användning i Sverige

I Sverige har dock användningen minskat med 30 procent och för barn ännu mer, vi använder bara hälften så mycket som för 10 år sen. Distriktläkare Krister Norman är aktiv inom Strama, den organisation som arbetar för att få ned användningen av antibiotika:

– Det ser inte riktigt likadant ut i hela världen. Det räcker med att vi kliver ned till Sydeuropa så använder man tre till fyra gånger så mycket antibiotika där som i Skandinavien. Det är lite svårt att förklara att det här skulle bero på att de är tre, fyra gånger sjukare i bakteriella sjukdomar där nere.

Går att få utan recept

Krister Norman ser behovet av att sprida information om risker med överanvändning både inom läkarkåren och inom allmänheten, då också utanför Sverige. Problemet är dock att man inte alltid behöver recept utomlands:

– I några sydeuropeiska länder är det så att man kan få tag på det utan recept. Det finns en intention från EU att det inte ska vara på det sättet.