Ökat flygande risk för miljömålen

2:11 min

Svenskarna flyger allt mer. Det är en oroande utveckling som går stick i stäv med de svenska utsläppsmålen, menar regeringens nationella samordnare för "Fossilfritt Sverige", Svante Axelsson.

De senaste sex åren har antalet flygresenärer ökat med nästan 40 procent till och från statliga Swedavias flygplatser, och det är utlandsresorna som har ökat mest.

– Detta är en ohållbar tendens, när vi ska minska utsläppen till nära noll redan 2050. Så det krävs ju ett skifte både i att få bort skattesubventionerna som gör att det blir orimligt billiga priser och också på sikt byta till förnybara drivmedel, säger Svante Axelsson.

Han menar alltså att skattebefrielsen på flygbränsle måste bort och att det i sin tur kommer göra att efterfrågan på flygresor sjunker, när biljettpriset stiger.

Från flygbranschen är man däremot positiv till utvecklingen att fler och fler flyger och Ulf Wallin som är presschef på Swedavia säger att frågan om att få ner utsläppen är högt prioriterad.

– Vi jobbar väldigt hårt med den här frågan. Det gör vi och hela flygbranschen. Dels så drar de flygplan som byggs i dag betydligt mindre bränsle och släpper ut mindre utsläpp, dels jobbar man med att ta fram biobränslen, säger Ulf Wallin.

Nationella samordnaren för "Fossilfritt Sverige", Svante Axelsson, tycker att det är bra att det finns en medvetenhet och att det jobbas med det här inom branschen. Men som läget är i dag så går det för långsamt, tycker han.

– Teknikutvecklingen påskyndas ju. Men det räcker inte, utan den äts ju upp av ökad konsumtion. Ökningen går fortare än teknikutvecklingen, säger han.

Samtidigt säger Ulf Wallin på Swedavia att flygbranchen har som mål att till 2050 halvera sina utsläpp jämfört med 2005 års nivåer, oavsett ökat resande.

– Hela flygbranschen vet att det här är en överlevnadsfråga och jobbar väldigt hårt med att minska utsläppen. Och om man tittar, jämfört med biltrafiken, så står flygutsläppen faktiskt för en väldigt liten del av de totala utsläppen i Sverige. Så att det är biltrafiken som egentligen är den stora miljöboven, säger Ulf Wallin.

Men här menar Svante Axelsson att flyget i dag är på väg att gå om bilismen, delvis på grund av den stora ökningen av antalet flygresor.

– Därför måste man ta krafttag nu för att minska utsläppen. Då är det både att ta bort subventionerna, man har i dag ingen energiskatt, ingen koldioxidskatt och ingen moms, så att det det är ju rätt rabatterade priser, och sedan måste man ju mycket snabbare föra in biodrivmedel i flygplanen, säger Svante Axelsson.