Bra resultat när unga opereras för fetma

1:33 min

Idag är det få under 18 år som blir opererade för svår fetma. Men en ny studie visar att resultaten av fetmakirurgi på tonåringar är goda.

Torsten Olbers, som är docent vid Sahlgrenska akademin och överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, har lett studien som idag publiceras i den medicinska tidskriften The Lancet Diabetes & Endocrinology. I den har man följt 81 tonåringar med allvarlig fetma som genomgått så kallad gastrisk bypass- det vill säga att man kopplar tunntarmen till en liten magsäcksficka under matstrupen.

Tonåringarna i gruppen minskade i vikt med 28 procent under en femårsperiod. En grupp tonåringar med samma problem som inte blev opererade fortsatta att öka i vikt med 10 procent, och en fjärdedel av dem fick som vuxna genomgå en fetmaoperation.

Studien visar även att var fjärde av de opererade tonåringarna drabbades av komplikationer. Trots komplikationerna och trots att man inte ska överge att arbeta med livsstilsförändringar- som att röra sig mer och äta nyttigare - så kommer troligtvis fler tonåringar med svåra viktproblem bli fetmaopererade i framtiden.

– Riskerna med att ha svår fetma, och att ha det genom hela livet vilket är alternativet, det är faktiskt värre än den eftertänksamheten som måste ha med att operera en ung individ med det här ingreppet, säger Torsten Olbers.

Men en operation löser inte alla problem. Ett annat resultat från studien är att de tonåringar som blir fetmaopererade behöver mycket stöd.

– Det är många i den gruppen som behöver stöd för att fungera bra, berättar Torsten Olbers. Stödet kan gälla utmaningar man har i livet med att har psykisk ohälsa som man haft redan före operationen. De behöver definitivt bättre stöd än vad vi har gett dem i den här studien med att ta sina tillskott och det som behövs för att de i längden inte ska få exempelvis blodbrist eller att skelettet påverkas.