Underrättelsechef: Ryssland är ett hot mot USA

1:50 min

Tre av USA:s högsta underrättelsechefer upprepade i en utfrågning inför senatens försvarsutskott i dag att de anser sig ha klara bevis för att Ryssland genom både dataintrång och andra metoder gjorde allt för att manipulera det amerikanska valet i november – något som den blivande presidenten Donald Trump öppet betvivlar.

Men högste chefen James Clapper sa sig aldrig tidigare ha upplevt så aggressiva ryska försök att påverka ett val.

James Clapper och hans kollegor sa sig i dag var än mer övertygade än i höstas om att det är ryska aktörer – hackare, säkerhetstjänster och andra – som på order från högsta ort gjort omfattande dataintrång framförallt hos demokraternas nyckelpersoner. De är övertygade om att stulna dokument och uppgifter, möjligen via tredje part, gavs till bland andra Wikileaks, som publicerade allt på nätet i månader.

Clapper poängterade dessutom att de så uppmärksammade dataintrången bara var en del av de ryska attackerna mot den amerikanska demokratin.

Det handlar enligt underrättelsechefen om en storskalig rysk desinformationskampanj som fortfarande pågår, och som innehåller allt från klassisk propaganda till stora mängder så kallade falska nyheter, spridda via sociala medier.

Exakta motiv eller bevis kom inte fram i dagens utfrågning – en hel del måste enligt Clapper förbli sekretessbelagt i den rapport som just nu sammanställs, men en spridd uppfattning är att ryssarna ville skada Hillary Clinton och gynna Donald Trump eftersom den senare skulle vara, för ryska intressen, mer lämplig som amerikansk president.

En del av dramatiken i hela frågan beror på att Trump i grunden ifrågasatt både uppgifterna och de amerikanska underrättelsetjänsterna, samtidigt som han uttrycker sig mycket positivt om den ryske presidenten Vladimir Putin.

Den majoritet republikanska politiker som istället ser Ryssland som det största hotet mot USA:s nationella säkerhet fick än mer bränsle i dagens utfrågning. 

– Ryssland utgör ett hot mot USA, slog James Clapper fast.