Krogscen stoppas

Nöjesstället Magasin 3 i Visby hamn förbjuds att använda scenen i sommar.
Företaget har satt upp en scen, plank och toaletter i hamnområdet, men byggnadsnämnden sätter stopp för planerna. Nämnden menar att scenen inte passar in i omgivningen, speciellt med tanke på att Visby hamn de senaste åren har genomgått en ordentlig upprustning när det gäller bebyggelsen.