Folkrättsexpert tror på åtal mot Lundinchefer

9:14 min

Att två av Lundin Petroleums högsta företrädare delgivits misstanke om medhjälp till folkrättsbrott talar för att det blir rättegång. Det anser folkrättsforskaren Mark Klamberg.

– Åklagaren har hållit på väldigt länge och att han har delgivit de här två personerna misstanke om brott menar jag talar starkt för att det även blir åtal, säger Mark Klamberg, docent i folkrätt vid Stockholms Universitet.

Det var Lundin Petroleums styrelseordförande Ian Lundin och vd Alex Schneiter som i slutet på förra året delgavs misstanke om medhjälp till folkrättsbrott i södra Sudan under perioden 1997-2003. År 2003 lämnade svenskägda Lundin Petroleum det krigshärjade södra Sudan där bolaget prospekterade efter olja. 

Förundersökningen som leds av åklagaren Magnus Elving har pågått sedan 2010. Nu närmar sig ett beslut om att lägga ned utredningen eller åtala de två. Om det blir en rättegång blir det i så fall en av få gånger i världshistorien som företagsledare åtalats för medhjälp till folkrättsbrott, säger Klamberg.

– Det är väldigt sällsynt. När jag försökt undersöka det här hittar jag tre rättegångar som följde efter andra världskriget mot tyska industrialister.

– I modern tid är det enda fallet jag kan hitta mot en nederländsk affärsman som försåg den irakiska regimen under 1980-talet med materiel så att den kunde bygga kemiska vapen, säger Klamberg.

Varför tror du att det är så ovanligt?

– Det här området är ganska ungt, om vi tar Jugoslavien- och Rwandatribunalerna så är de bara 20 år gamla. Man hade rättegångar i Nürnberg men sedan är det en period på 50, 60 år då inget hände.

– En förklaring till att det dröjt kan också vara att man tidigare fokuserat på de som var omedelbart ansvariga men här tar man det ett steg längre, säger Klamberg.

En av de journalister som följt Lundin och utvecklingen i Sudan allra närmast är Bengt G. Nilsson. Han har bland annat skrivit boken Oljans Pris och gjort tv-reportage om Lundin från Sudan.

– Jag vill att alla de här anklagelserna som har surrat i luften under så lång tid mot Lundin ska redas ut och att vi ska kunna få veta vad som är sant och falskt i allt som sagts, säger Nilsson.

I början på 2000-talet resten Nilsson tillsammans med Ian Lundin i Sudan, vid ett tillfälle mötte de beväpnade barnsoldater i närheten av företagets oljefält. Då passade Nilsson på att filma Lundin och ställa frågan vad han tyckte om det.

– Jag är upprörd över att se barnsoldater, jag har själv barn, svarade Lundin då.

Just det mötet beskriver Bengt G. Nilsson som ett omvälvande ögonblick för Ian Lundin.

– Lundin Oil befann sig på ett sluttande plan när de fick klart för sig vad det innebar att göra sig beroende av en milisgrupp för sitt beskydd för att kunna arbeta där. Gradvis förstod de att milisgrupperna rekryterade barnsoldater för att kunna behålla kontroll över området där Lundin var verksamt, säger Nilsson.

Nyligen var en representant på Sverigebesök från en av de stora grupperna som kräver skadestånd från Lundin Petroleum: Pastor James Ninrew från Victims Group Juba.

– När Lundin gick med på en affärsöverenskommelse med Sudan blev det möjligt för regeringen att använda pengarna till att rensa området åt Lundins oljeexploatering. Det är i den processen som Lundin indirekt gjort sig skyldigt till folkrättsbrott, anser Ninrew.

Ninrew tycker att det här är ett unikt fall som skulle kunna fläcka ned Sveriges goda rykte om det inte hanteras väl.

Ian Lundin och Alex Schneiter, som alltså är misstänkta för medhjälp till folkrättsbrott under perioden 1997-2003, uttalar sig bara sparsamt i ämnet eftersom det pågår en utredning men de förnekar brott:

– Inga representanter för Lundin har begått några felaktigheter när vi var verksamma i Sudan och någon skuld finns därför inte, varken juridiskt eller moraliskt, säger Lundin Petroleums presschef Robert Eriksson.

De allvarligaste anklagelserna som riktats mot Lundin är att bolagets verksamhet i södra Sudan skulle ha lett till att hela byar bränts och att en bra bit över hundratusen människor tvångsförflyttats. Framför allt skulle det ha skett i samband med att Lundin byggde en väg i området.

Det är inte offentligt vad åklagaren riktar in sig på i sin utredning och det kommer inte stå klart förrän ett eventuellt åtal väcks.

Bengt G Nilsson som rest mycket i regionen där Lundin prospekterade tror inte på uppgifterna om att över hundratusen personer flyttats mot sin vilja i samband med vägbygget, eftersom området alltid varit mycket glest befolkat.

– Jag tycker att det har varit en hetsjakt mot Lundin och en demonisering av Ian Lundin personligen som jag tycker är osmaklig. Det finns ingen anledning att sänka sig till sådant, tycker jag, utan det här är en superintressant fråga som kan vara väldigt vägledande för hur andra bolag kan agera i framtiden.

Däremot håller Bengt G. Nilsson med om att Lundin Petroleums chefer agerat naivt när de gick in södra Sudan.

– Jag tror att de hade väldigt dålig koll på hur läget egentligen var, säger Nilsson.

Just den eventuella naiviteten kan få betydelse om det blir en rättegång, anser folkrättsforskaren Mark Klamberg. I alla fall om domstolen bestämmer sig för att det är den svenska lagstiftningen som ska gälla i rättegången, men det är inte självklart att det blir så, menar Klamberg.

– I svensk lagstiftning finns ett likgiltighetsuppsåt om man inte brydde sig om konsekvenserna, men i internationell rätt kräver man i högre grad ett direkt uppsåt. Från en åklagares perspektiv blir det lättare om man kan använda de svenska reglerna, säger Klamberg.

Skulle det räcka att vara naiv för att anses vara skyldig till folkrättsbrott?

– Om man tillämpar kraven på att det räcker med likgiltighet är det möjligt att det kan räcka att vara naiv men om man tillämpar det högre kravet på att det måste vara uppsåt då kanske inte naiviteten räcker, säger Klamberg.

En av de stora mediala frågorna är om även före detta stats- och utrikesministern Carl Bildt riskerar åtal för sin roll som styrelseledamot i bolaget under Sudantiden. Folkrättsforskaren Mark Klamberg tror inte det eftersom åklagaren kommer få det svårt att bevisa att en vanlig ledamot kände till detaljer om vad som skedde i södra Sudan.

Men Klamberg tror ändå att rättegången kan bli historisk om den blir av.

– Jag tror att det skulle kunna få stora konsekvenser oavsett utslag, för det pågår konflikter runt omkring i världen där utländska företag är närvarande.

– Blir det en fällande dom tror jag att man kommer titta på det här även i andra länder, säger Klamberg.