Säkerhetspolitiken intar Sälen

2:56 min

I dag inleds Folk och försvars rikskonferens i Sälen. 350 personer inom politik, försvar och civilsamhälle ska under tre dagar analysera det dystra läget i världen i allmänhet och svensk säkerhetspolitik i synnerhet.

Ekot talade för en stund sedan med ordföranden i riksdagens försvarsutskott, Allan Widman (L), på väg i bil till sin femtonde Folk- och försvarskonferens på raken.

– Min bedömning är att mycket av nerven i årets konferens ligger i de utspel som skett den senaste veckan, säger Allan Widman.

– Partier som tidigare gjort upp med regeringen om inriktningsbeslutet och försvarsekonomin signalerar nu att man vill ge mer pengar redan under denna försvarsbeslutsperiod.

Allan Widmans eget parti, Liberalerna, deltog inte i försvarsuppgörelsen. De ville ha en mycket större höjning, 28 miljarder mer.

Vilka partier som försvarsminister Peter Hultqvist (S) lyckas få med i den nya försvarsberedning, som han lovat att att berätta om under Folk och försvars konferens, det återstår att se.

Först ut i talarstolen blir statsminister Stefan Löfven, följd av en rad andra ministrar under eftermiddagen.

Han kommer att fokusera på EU:s betydelse för svensk säkerhetspolitik och EU blir också huvudtemat under den första dagen, men även den allt längre skugga som Ryssland kastar över EU.

Stefan Löfven skriver i dag på DN Debatt om olika perspektiv på säkerhetspolitiken, exempelvis it-säkerhet terrorism, miljö, infrastruktur och annat.

Men han tar också upp frågan om den säkerhetsrisk som det kommunala självstyret innebär, vilket är fallet med Nord Stream 2, det ryska gasledningsprojektet, som ville hyra hamnplats i Slite och Karlshamn visat.

Den frågan bereds just nu i försvarsdepartementet och på UD.

Självstyret är inskrivet i Regeringsformen, en av grundlagarna, så det är bråttom att få fram ett lagförslag som kan antas av den nuvarande riksdagen, för att kunna få den nya lagen i kraft 2019. Annars dröjer det i ytterligare fyra år.

Vid sidan av politiker och personal från försvaret kommer också många forskare att presentera analyser av säkerhetsläget i världen under konferensen i Sälen.

Det är Ryssland som står i fokus. Och på en rak fråga om han verkligen tror att Ryssland kan tänkas invadera Sverige, svarar Allan Widman såhär:

– Ja, det finns många som funderar kring Putins uttalade ambition att återta ett politiskt inflytande över det som utgjorde gamla Sovjetunionen.

– I vårt närområde så innebär det bland annat länder som Estland, Lettland och Litauen. Skulle någonting motsvarande det som skett i Ukraina inträffa i Baltikum så befinner vi oss i en mycket, mycket farlig situation där det är svårt att se hur Sverige skulle kunna hållas utanför.

Så vi ska rusta upp för att skydda Baltikum?

– Det handlar inte bara om det. Det handlar om att om Baltikum skulle involveras i någon form av konflikt så kommer svenskt territorium att bli av avgörande betydelse för hur den konflikten upplöses.

– Jag tänker nu i första hand på Gotland. Den som finns på Gotland har möjligheten att avgöra huruvida hjälp ska nå Baltikum eller inte.