Skolinspektionen omprövar fler fasthållningar efter Fallet Oscar

Skolinspektionen har nu beslutat att ompröva nio fall där elever hållits fast av skolpersonal. I höstas visade Ekots granskning att det finns skolor som använder fasthållning som metod för att lugna utagerande barn trots att fasthållningar kan vara farliga och i värsta fall leda till dödsfall.

– De fallen vi valt att titta på igen är de fallen där det skulle kunna finnas en medicinsk fara för eleven i det ingripande som har gjorts, säger Annica Runsten på Skolinspektionen. De kommer nu ta in läkarutlåtanden i de ärenden som ska omprövas.

I höstas berättade Ekot om Oscar som regelbundet blev fasthållen i skolan när han gick i trean. Han har asperger och adhd och fick ofta utbrott i samband med misslyckande.

När skolpersonalen inte kunde lugna honom la de ner honom på golvet – ofta på mage – och höll fast honom i händer och fötter. Oscar säger att han hade svårt att andas.

– Det kändes riktigt hemskt, jag kämpade emot hela tiden.

När Skolinspektionen utredde ärendet kom de fram till att Oscar inte utsatts för kränkande behandling.

Men att hålla fast en kraftigt upprörd person i en position som gör det svårt att andas kan i värsta fall leda till plötslig död. Det hävdade de experter Ekot pratade med och efter Ekots granskning bestämde sig Skolinspektionen för att ompröva Oscars ärende.

De lovade också att gå igenom samtliga beslut som rör kränkande behandling av elever som de fattat under det senaste året. Av de 41 ärenden som rör fasthållningar av barn misstänker Skolinspektionen att de kan ha fattat felaktiga beslut i nio fall. De här barnen kommer att få en ny prövning.

Men trots det är Annica Runsten på Skolinspektionen inte självkritisk.

– Nej, för vi tar de här ärendena på oerhört stort allvar. Men jag tänker att det är jättebra att vi har sett att det här är ytterligare en del vi behöver komplettera med.

Men borde ni inte ha förstått det från start?

– Vi har inte kompetensen ur det medicinska perspektivet, vi har kompetensen att göra bedömningar ur det skollagsrättsliga perspektivet. Och det är bra att vi nu ser att vi också behöver hämta in det underlaget.

Skolinspektionen kommer i framtiden att ta in expertutlåtande i ärenden som rör fasthållningar när man behöver medicinsk eller psykologisk kompetens, säger Annica Runsten på Skolinspektionen.

Oscar och hans familj väntar nu på att Skolinspektionen ska komma med ett nytt beslut i hans ärende. Han säger att det är jobbigt att vänta men att han är glad att han vågat berätta vad han varit med.

– Jag hoppas att det kan leda till en mer noggrann granskning av skolan för jag vill inte att det här ska hända andra barn, säger Oscar, som egentligen heter något annat.