Skåne

Oro för fiskestopp när tumlare ska skyddas

3:41 min

Nyligen beslutade regeringen att över 100 000 hektar skånskt hav ska bilda Natura 2000-område, till skydd för den hotade tumlaren. Den lokala fiskenäringen är nu orolig för att det ska leda till ett fiskeförbud.

- Det har vi sett vid så många tillfällen. Det låter inte så farligt för oss men det är alltid fisket som stoppas. I många fall får vi bära hundhuvudet, säger Kristian Nilsson, ordförande för Malmöhus Läns Havsfiskeförening.

De nya Natura 2000-områdena ska inrättas utanför Bjärehalvön och Kullen, samt i havet runt Ven. I ett större perspektiv handlar det inte enbart om att värna den en och en halv meter långa tandvalen, utan att nå det nationella målet att skydda tio procent av landets marina områden. Länsstyrelsen kommer nu att ta fram bevarandeplaner.

– Samtidigt har man även ett uppdrag att bevara det småskaliga fisket. Vi måste få plats någonstans. Fiskare måste få utgå från sina hamnar, för den lokala förankringen, säger Kristian Nilsson.

Han utgår från Råå hamn. Några mil norrut, i Skälderviken, följer marinbiolog Kristin Johansson tumlarna på nära håll.

– Jag får samtal om 40-50 döda tumlare per år, från Landskrona till Halmstad. De kan ha blivit påkörda eller dött av miljögifter. Man kan till exempel se magsår vid obduktioner. En del har drunknat eftersom de fastnat i fiskenät, säger Kristin Johansson.

Hur många tumlare som finns i området kring Skåne, Danmark och upp mot Norges sydkust är oklart. Naturvårdsverket uppskattade 2008 antalet till 23 000 individer. Enligt en färskare siffra från Världsnaturfonden finns drygt 36 000 tumlare i Öresund, Skagerrak, Kattegatt och danska bälten.

När tumlarna ska skyddas är det oundvikligt att fiskerinäringen påverkas, tror Kristin Johansson.

– Fiskare kommer troligtvis bli påverkade men jag tror inte att det blir totalt fiskestopp. Vissa metoder, vissa områden och vissa delar av året kommer det nog bli inskränkningar på.

Annelie Johansson, miljödirektör på Länsstyrelsen i Skåne, säger att utpekandet av Natura 2000-områdena inte per automatik innebär fiskeförbud.

– Men däremot kan fisket komma att få acceptera vissa försiktighetsåtgärder och inskränkningar under vissa delar under året. Det ska vi fortsätta diskutera med fiskenäringen.

Fiskaren Kristian Nilsson hoppas att Länsstyrelsen lyssnar till fiskenäringens synpunkter när bevarandeplaner tas fram. Och inte minst tar hänsyn till den kunskap som han menar att de lokala fiskarna redan besitter, när det gäller att skydda tumlarna.

– Redan nu försöker vi undvika vissa områden, och inte sätta nät, framför allt under sommartid. Tumlare är en hotad art och inget vi fiskar efter. Det är bara nackdelar om det skulle hända.