Löfven vill närma sig Ryssland

7:06 min

Sverige vill få till mer dialog med Ryssland för att minska spänningarna. Det beskedet gav statsminister Stefan Löfven under Folk och Försvars rikskonferens i Sälen på söndagen.

– Det är inte smart att först öka spänningen och sedan söka ett ökat skydd i ett NATO-medlemskap. Det är bäst att se till att spänningen inte ökar, säger Stefan Löfven.

Det finns inga konkreta åtgärder på hur spänningarna med Ryssland ska minskas.

– Det är något som vi måste fundera kring hela tiden. Utrikesminister Margot Wallström ser gärna ett möte med Rysslands utrikesminister Lavrov, säger Stefan Löfven.

Däremot gör han klart att Sverige inte kommer att släppa på kritiken mot Rysslands annektering av Krim.

– Där kommer vi att vara principfasta och uthålliga men också se hur vi kan skapa en dialog, säger Stefan Löfven.

Han uttrycker även en oro för att Sverige ska drabbas av liknande cyberattacker som USA råkat ut för.

– Att utgå från att vi skulle vara fredade i Sverige är för naivt. Därför är det viktigt att vi har den frågan högt på dagordningen och utvecklar försvaret mot den typen av hot, säger han.

Sverige måste förstärka alla delar av sitt försvar, menar Stefan Löfven. Just nu pågår diskussioner mellan Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om hur ett framtida samarbete kan förstärkas. 

– Därefter kommer en analys om andra myndigheters bidrag till totalförsvaret. Nu utvecklas det successivt, säger Stefan Löfven.