Badvatten provas

Årets provtagning av det gotländska badvattnet har nu startat. Proverna kommer att analyseras i Slite och skulle förhöjda värden noteras kommer miljö- och hälsoskyddskontoret att gå ut med badvarningar.