Forskare: Teambaserad vård här för att stanna

1:26 min

I mer än 30 år har teambaserad vård använts i Sverige. Det handlar om att dagligen arbeta över yrkesgränserna för att få bästa resultat för patienterna.

Olika yrkesgrupper inom vården har alltid behövt samarbeta, men med teambaserad vård tas ytterligare några steg.

Teambaserad vård handlar om att på ett strukturerat sätt samla personal från olika yrkesgrupper kring en patient. I samarbetet bidrar exempelvis undersköterskor, sjuksköterskor och läkare med sin unika kompetens i täta, dagliga samtal om patientens vård. Teamens sammansättning kan se olika ut beroende på patientens behov. Den här platta organisationen, med korta steg mellan yrkesgrupperna, kan också lyftas in utvärderingar och olika förbättringsarbeten inom vården.

Susanne Kvarnström på Region Östergötland har doktorerat i teambaserad vård. Hon menar att arbetssättet kommit för att stanna.

– Jag tror att det började som en trend, men eftersom det är så vettigt så tror jag att det här kommer att fortsätta inom vården. Jag träffade ett team som sa "det är vi som springer runt patienten, i stället för att patienten springer runt till var och en av oss", säger Susanne Kvarnström.

Forskning och utvärderingar visar att teambaserad vård, som är väl förankrad inom stora delar av svensk sjukvård i dag, har varit en bra utveckling för både patienter och personal.

Nästa steg i utvecklingen av vården blir nu att fokusera ännu på patienten och patientens närstående, i det som kallas "samskapande" av vården.

– Vi som team inkluderar patient och närstående också. Det är många sådana initiativ på gång nu, säger professor Boel Andersson-Gäre på hälsohögskolan i Jönköping.