Försvaret på Gotland ska ses över

2:00 min

En ny försvarsberedning tillsätts av regeringen. Förutom allmän analys av Sveriges säkerhetsläge och förslag om det framtida försvaret får beredningen specifika uppgifter som att se över försvaret av Gotland och samarbetet med andra länder.

– Som försvarsminister måste jag kunna ha en tydlig uppfattning. Det är väldigt viktigt att förbereda nästa steg på Gotland. Jag tror också att det är viktigt att markera att vi är beredda på ytterligare steg med Finland, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

De borgerliga partierna har länge krävt en ny försvarsberedning som ska ta fram underlag inför kommande beslut om hur försvaret ska utvecklas. I dag på Folk och försvar i Sälen presenterade Peter Hultqvist inriktning där han förutom en bred översikt också ska se över specifika områden om försvaret Gotland, liksom om försvarets krigsorganisation är rätt utformad och totalförsvarets utformning.

Ordförande blir tidigare försvarsministern, socialdemokraten Björn von Sydow.

– En klok, erfaren och samarbetsinriktad politiker som jag tror har bra möjligheter att bygga en bred överenskommelse, säger Peter Hultqvist.

Oppositionen är glad att försvarsberedningen nu tillsätts även om de kunde skett snabbare. Beredningen kommer främst sikta på vad som behövs från 2021 men oppositionen kräver mer pengar till försvaret redan i år så moderaternas Hans Wallmark hoppas på en snabb process.

– Dels måste vi stärka svensk försvarsförmåga här och nu redan under 2017 som svar på de många olika utmaningarna. Sedan handlar det om att förbereda ett kommande försvarsbeslut som oundvikligen innebär att vi fortsätter trappan uppåt vad gäller att stärka den svenska försvarsförmågan, säger Hans Wallmark.

Överbefälhavaren Micael Bydén välkomnade i sitt tal diskussionen om mer pengar till försvaret de närmaste åren. Men det är viktigt att nya pengar satsas på rätt ställen, där de kan få långsiktigt positiva effekter och Micael Bydén gav exempel:

– Det handlar om personal och då är det kontinuerligt tjänstgörande det vill säga heltidsanställda eller deltidsanställda. Det kan vara materiel, det skulle kunna vara ledningssystem det kan vara övningar - våra egna övningar, övningar inom totalförsvaret och internationella övningar.

Peter Hultqvist håller öppet för mer pengar om partierna kan enas om viktiga områden att lägga dem på.

– Jag är inte främmande för att vi kommer ta nya initiativ i framtiden, säger Peter Hultqvist.