Fortsätter samarbete med Ryssland

1:19 min

Samtidigt som Ryssland beskrivs som ett militärt hot och att Nordiska Ministerrådets kontor i Sankt Petersburg och Kaliningrad varit stängda i nästan två år, efter att ha klassats som utländska agenter – satsar Nordiska Ministerrådet 18 miljoner i olika samarbetsprojekt med nordvästra Ryssland under 2017.

– Ministrarna beslutade att man inte skulle fortsätta verksamheten med kontoren i nordvästra Ryssland som bas, men samtidigt såg man ett ömsesidigt intresse av att fortsätta med själva verksamheten, säger Jens Nytoft Rasmussen som är senior rådgivare på Nordiska Ministerrådet.

Nordiska Ministerrådets kontor i Ryssland är alltså stängda. Överklagan av beslutet att klassa dem som utländska agenter ligger och väntar i domstol. Men Jens Nytoft Rasmussen konstaterar att det finns en vilja från båda de nordiska länderna och Ryssland att fortsätta verksamheten.

Tidigare har Nordiska Ministerrådet anslagit 12 miljoner till projektsamarbete på miljö- och hälsoområdet. Nu delas ytterligare sex miljoner ut i ett öppet program med 13 olika projekt, som kommer att drivas under 2017 och 2018. De handlar bland annat om arbetsmarknad, kultur, utbildning och forskning.

Just i tider som dessa är det kanske extra viktigt att slå vakt om erfarenhetsutbytet mellan Norden och Ryssland och påminna sig om att det handlar om ett nordiskt grannland, säger Jens Nytoft Rasmussen.

– Ryssland och de nordiska länderna är ju grannländer och oberoende av den geopolitiska situationen så finns det ett behov för grannar att tala med varandra och utväxla erfarenheter.