Kvinnor allt mer otrygga i samhället

Förtroendet för rättsväsendet minskar och otryggheten ökar. Det visar Brås årliga trygghetsundersökning som presenteras i dag.

Nästan en tredjedel av kvinnorna känner i dag otrygghet när de går ut på kvällarna och en del väljer till och med att stanna hemma.

– Det är en skrämmande siffra, säger Erik Wennerström, generaldirektör för Brå.

Ökningen av kvinnors otrygghet har aldrig varit så stor i Brottsförebyggande rådets (Brå) nationella trygghetsmätningar. I undersökningen som genomfördes förra våren uppgav 31 procent av kvinnorna att de känner sig ganska eller mycket otrygga när de går ut i sitt bostadsområde på kvällarna. Det är en ökning från 25 procent 2015.

Det är den största ökningen sedan mätningarna startade 2006.

– Om det är ett trendbrott och håller i sig nästa år eller går tillbaka, det vet vi inte, säger Wennerström.

Stannar hemma

Känslan av otrygghet är störst bland unga kvinnor och gamla kvinnor. En stor del av kvinnorna, omkring 13-14 procent, känner sig så otrygga att de väljer att inte gå ut på kvällarna.

– Det innebär att en dörr stänger ute dem från en del av sina liv. De får en allvarlig inskränkning av sin rörelsefrihet som ingen ska behöva känna, säger Wennerström.

Han har inget svar på varför otryggheten bland kvinnor ökat så kraftigt sedan förra mätningen. Wennerström pekar dock ut två möjliga förklaringar. Kvinnor är framför allt oroade för att utsättas för överfall och misshandel, vilket oftast handlar om sexualbrott. Andelen kvinnor som utsatts för sexualbrott ökade under de senaste tre åren från 1,4 procent till 3 procent av den kvinnliga delen av befolkningen.

– Det är en fruktansvärd ökning, säger Wennerström.

"Oacceptabel" skillnad

En annan förklaring till att kvinnors otrygghet ökat kan vara att det varit mycket debatt om sexuella övergrepp mot kvinnor på offentliga platser, till exempel festivaler, det senaste året.

Skillnaden mellan män och kvinnors otrygghet växer nu.

– Jag tycker att det var helt oacceptabelt redan innan ökningen. 31 procent av landets kvinnor och nio procent av landets män känner en sådan typ av otrygghet. Ingen av oss har röstat för att det skulle bli så, säger Wennerström.

Han har i dag inga råd att ge politikerna eller polisen.

– Vi tycker att detta är alarmerande, men exakt vad man ska göra åt det har jag inget svar på, säger han.

Ny undersökning på gång

Ser man på otryggheten i hela befolkningen mellan 16 och 79 år så uppger 19 procent att de känner sig otrygga i sitt bostadsområde på kvällen. Det är en ökning med fyra procentenheter sedan 2015.

Undersökningen visar inte hur mycket otryggheten skiljer sig i olika typer av bostadsområden. Brå ska dock under 2017 genomföra en stor undersökning som ska omfatta 200 000 personer där man ska undersöka otrygghet, utsatthet för brott och förtroende för polisen lokalt.

Förtroendet för det svenska rättsväsendet har gått ner med tre procentenheter sedan förra mätningen 2015. När det gäller polisen har förtroendet gått ner med fyra procentenheter under samma period. Wennerström betecknar dock förtroendet som stabilt, 61 procent av befolkningen har förtroende för rättsväsendet och polisen.