Grönsaksföretag bygger ut

Företaget Ryftes i Fole har fått bygglov för sin stora satsning på en ny industribyggnad. Ryftes satsar på ett nytt packeri och vill börja exportera grönsaker till övriga Norden och Tyskland. Sammanlagt är det en investering på cirka 60 miljoner.
Det fanns delade meningar kring etableringen. Grannarna har varit rädda för hur vattenfrågan i området ska kunna lösas. Länsmuseet har varit negativt inställd till industrisatsningen eftersom området anses värdefullt ur kulturhistoriskt hänseende. Länsmuseet anser att det är fel med en sån stor byggnad i ett område kring den medeltida kyrkan och i övrigt är miljön av riksintresse. Byggnadsnämnden gör en annan bedömning och tillåter bygget. Idag arbetar 34 personer året runt på Ryftes grönsaker och utbyggnaden kommer att säkerställa att de får behålla jobben.