Krönika: Niklas Folkegård

Havskartoteket i Norrsundet

Förra veckan meddelade P4 Gävleborg att Länsstyrelsen fått i uppdrag att planera havet. Det är första gången en havsplanering sker. Därför är alla lite osäkra på exakt hur man ska göra.

Men om osäkerhet kunde stoppa en Länsstyrelse så skulle många län stå helt ostyrda. Istället har Länsstyrelsen valt att jobba utifrån devisen ”gräv där du står”, ”...men ta på dig stövlar först”,

”...och ställ dig i havet”. Därför har en delegation från Länsstyrelsen åkt hit till Norrsundet, ochbörjat planera.

Oplanerat
Det första den här delegationen kunde konstatera var att det var på tiden att havet planeras. Det mesta i havet ser ut som att nån bara har slängt dit det. Här ligger stenar huller om buller, tång och fisk och massor av is.

Och ingen verkar vilja ta ansvar för oredan. Folk här i Norrsundet bara rycker på axlarna om man frågar vem som ligger bakom det här stökiga havet.

Även själva havsplaneringen är lite hafsigt planerad. Ingen verkar veta exakt vad som ska planeras, och hur. Är det själva interiören som ska planeras, alltså placeringen av tång och fisk och is. Och i så fall: hur ska det vara? Ska man sortera innehållet efter färg, eller storlek? Delegationen har tagit upp massor av vatten och försökt katalogisera det utifrån olika parametrar. Deciliter för deciliter har gått in i ett arkiv.

Arbetet går i vågor och man har redan förstört ett ganska omfattande
arkiveringssystem med hängmappar. Det blev papier maché av alltihop och sen fick delegationen byta arkiveringssystem till nåt av plast.

Ingen verkar veta exakt vad som ska planeras, och hur.

Rondellfisk
Delegationen har dragit igång ett projekt för att få ordning på trafiken i havet. Fiskarna simmar ju lite hit och dit utan nån tydlig avsikt och utan att ta nån större hänsyn till sina medtrafikanter. Här behövs det planering.

Länsstyrelsens delegation provade först med trafikljus, men det blev
kortslutning. Nu sitter det istället enklare skyltar som anger vem som har företräde och hur man simmar in i och ut ur en cirkulationsplats.

Hav utan mål
I måndags stannade arbetet med havsplaneringen av. Länsstyrelsen ville att planeringen skulle vara demokratisk. Om man planerar havet så måste havet vara delaktigt. Så delegationen hade lagt ut en enkät i havet. Ingen svarade på enkäten. Havet har varit oplanerat så länge att det har tappat sitt engagemang. Havet har inget mål. Länsstyrelsen var tvungna att prata med havet. Man kan inte bara skvalpa omkring helt planlöst. I dagens samhälle måste man ha en riktning och vara beredd att kämpa. Det gäller även havet.

Delegationen försökte få havet att formulera ett mål, en vision och en strategi för att nå sina mål. De försökte göra en analys om styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Havet bara guppade upp och ner. Så nu har delegationen föreslagit att havet ska organiseras utifrån principerna LEAN och ondemand.

Det betyder att ingen gör något särskilt förrän det uppstår en efterfrågan som är så tydlig att allting bara löser sig. Då behöver man varken ha mål eller plan.

Det här är Niklas Folkegård från Norrsundet, onsdag.