Nokolaibuller hotas av böter

Gotlands Frimurarbröder hotas av 25 000 kronor i böter om inte ljudnivån i S:t Nicolai ruin i Visby sänks.
Det är boende intill ruinen som klagat på alltför högljudda musikarrangemang i ruinen och alltför högljudda fetster i frimurarnas loge. Frimurarbröderna påpekar att musik förekommit i ruinen sedan 1929 då ruinspelen startade. Ett sätt att rädda Kammarmusikveckan ekonomiskt är att erbjuda mer musikevenemang i S:t Nicolai ruin. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har dock beslutat att ljudet från ruinen måste hållas inom gällande gränsvärden, annars hotas frimurarbröderna av 25 000 kronor i böter. Vid fem tillfällen under sommaren får dock ljudnivåerna överskridas, men det är något som frimurarna inte säger sig kunna garantera.