I topp trots stort tapp för Bohusläns museum

0:28 min

Bohusläns museum i Uddevalla är det museum som hade flest besökare i Västra Götaland förra året.

Enligt färska siffror hade Bohusläns museum över 270 000 besökare under det gångna året.

Sjöfartsmuseet i Göteborg hade näst flest besökare och på tredjeplats kommer Naturhistoriska museet i Göteborg.

Men, trots att Bohusläns museum har flest besökare av museerna i Västra Götaland är det också det museum i länet som tappar näst flest besökare. Jämfört med 2015 var det drygt 17 000 besökare färre 2016.

– Avspärrningen nere vid kajen innebär att promenadstråket bryts och det blir färre som slinker in på museet, säger Hans Kindgren.

Det största besökstappet hade Göteborgs konstmuseum.