Initiativ för mer kvinnohistoria i skolan

3:26 min

Dagens skolelever får lära sig alldeles för lite om kvinnornas historia. Det vill Skarhults slottsfru Alexandra von Schwerin råda bot på - med kortfilm.

Lagom nu till vårterminens skolstart, släppte den ideella föreningen Skarhults kulturminne sex kortfilmer om svensk kvinnohistoria.

Filmerna är ett unikt privat initiativ för att kompensera för bristen på kvinnor i svenska skolbarns  historieundervisning.

Initiativtagare är slottsfrun Alexandra von Schwerin som också är projektledare.

- Kvinnor har genom historien haft både makt och rikedomar, men när historia blev en vetenskap på 1800-talet färgade industrialismens kvinnosyn också historieskrivningen - som har hängt med sedan dess.

Genom att synliggöra de historiska kvinnorna får dagens unga tjejer kvinnliga förebilder och det är jätteviktigt, annars finns risk för att en mental vrångbild sprider sig. En bild som går ut på att det alltid har varit män som haft makt och inflytande och att det alltid kommer att vara så i framtiden också, menar Alexandra von Schwerin.