Blicken kan avslöja social ångest och autism

2:16 min

Nu har Uppsalaforskare bevisat att man kan se skillnad mellan social ångest och autism på en persons blick.

Studien utgick från en grupp tonåringar som lider av social fobi. I urvalsgruppen fanns stor variation över olika grader av social ångest och olika starka autistiska symptom.

I ett experiment utsattes ungdomarna för bilder på ögon med direkt blick eller vardagliga föremål.

– Vi upptäckte att graden av autistiska drag var kopplat till hur snabbt man tittade på de här ögonen, säger Johan Lundin Kleberg, doktorand vid institutionen för psykologi vid Uppsala universitet.

Det vill säga, ju mer autistiska drag man har desto långsammare tittade man på ögonen. Forskningen visade också att man sannolikt tittade bort snabbare om man led av grov social ångest.

Men Johan Lundin Kleberg säger samtidigt att man inte kan se skillnaden med blotta ögat.

– Båda typerna av blickskiften äger rum inom mindre än en sekund eller som mest 1,5 sekund. Så det här är något som sker väldigt snabbt.

Vad kan det här innebära i framtiden?

– Även om de behandlingar som vi har för social fobi eller social ångest i dag är effektiva så är det många som inte får den hjälp de behöver. Exempelvis tror jag att man kan anpassa våra behandlingar bättre genom att skilja ut olika grupper. Och det tycker jag är ett väldigt viktigt spår i fortsättningen.