Får vänta ett halvår på svar från Försäkringskassan

1:34 min

Den som fått sjukpenning indragen och vill få beslutet omprövat kan få vänta i ett halvår på svar.

Anna-Lena Ernstsson från Töreboda är en av dem som fått det beskedet - och hon undrar hur myndigheten resonerar:

– Jag jobbar ju deltid och klarar mig trots allt. Men jag undrar hur det går för de som varit heltidssjukskrivna, att vänta i ett halvår på omprövning utan någon inkomst, säger hon.

Åsa Wistedt är chef på Försäkringskassans omprövningsenhet. Hon beklagar att det tar tid:

– Det är en orimligt lång tid, säger Wistedt.

Att få vänta i sex månader är en grov överträdelse av de riktlinjer myndigheten ska följa:

- Riktlinjerna från Justitieombudsmannen säger att det ska ta som längst sex veckor. Men vi arbetar på att nå dit.

Antalet avslag på sjukpenning har ökat och det är en orsak till att de som vill ompröva beslutet får vänta såpass länge. Vad den ska göra som står utan inkomst är inte Försäkringskassans ansvar, menar Åsa Wistedt:

– Vi gör allt vi kan för att korta väntetiderna och jag har ingen kunskap om vart man vänder sig för sin försörjning om man inte får den från Försäkringskassan.