EU ska skaffa sig egna intäkter

1:34 min

EU ska inte längre vara beroende av medlemsländerna för sin finansiering, utan skaffa sig egna intäkter, till exempel olika typer skatter. Det föreslår den förre italienske premiärministern Mario Monti som i dag presenterade sin slutrapport om hur EU ska finansieras i framtiden.

Det krävs stora förändringar om EU ska kunna leverera det som medborgarna kräver av oss, sade Mario Monti på en presskonferens i EU-parlamentet i Bryssel i dag.

Mario Monti har lett en arbetsgrupp tillsatt av EU:s tre institutioner, ministerrådet, där EU:s regeringar sitter, EU-parlamentet och EU-kommissionen som tagit fram förslag till hur EU:s nästa långtidsbudget ska finansieras.

I dag finansieras EU:s verksamhet framför allt genom medlemskapsavgifter, men när Storbritannien lämnar EU om några år uppstår ett stort hål i budgeten. Både Tyskland och Frankrike har gjort klart att de inte tänker gå in med mera pengar.

Mario Monti och hans arbetsgrupp föreslår därför att EU istället ska skaffa sig intäkter genom olika typer av skatter: energiskatt, koldioxidskatt, finansskatt, bolagsskatt. Det finns många olika alternativ. Men det här är en känslig fråga för EU-länderna som inte vill släppa ifrån sig makten över EU:s budget. Moderaten Christofer Fjellner som sitter i EU-parlaments budgetutskott menar att det här komma att leda till ökade utgifter.

– Av de få saker om håller tillbaka kostnaderna på europeisk nivå är det faktum att alla medlemsstater är tvungna att vara överens. Att man kräver att införa en EU-skatt, det är ju ett helt uppenbart skäl för att slippa ta omvägen via regeringar och de folkvalda i medlemsstaterna. Det är de som direkt måste möta medborgarna och för klara det här, säger Christofer Fjellner.