Natotrupper till Makedonien

NATO tog på onsdagen första steget mot att gå in militärt i Makedonien. NATO planerar att sända en truppstyrka om 2500 man till Makedonien för att avväpna de albanska rebellerna.
Ett villkor är att det finns ett avtal om den politiska maktfördelningen mellan den slaviska majoriteten och den albanska minoriteten. Men förhandlingarna går trögt och har ännu inte lett till någon uppgörelse, rapporterar ekots korrespondent. En eventuell Natostyrka skulle vara helt europeisk, och satta maximalt 30 dagar i Makedonien.