Barn och ungdomar sover för lite

4:26 min

Barn och tonåringars sömnvanor har förändrats drastiskt i Sverige sen 80-talet. Det visar ny forskning från Karlstads universitet.

Psykologen och sömnforskaren Annika Norell Clarke har studerat sovvanorna i tre åldersgrupper: 11, 13 och 15-åringar. Studien visar att det är fler som sover betydligt mindre och i alla åldersgrupper är det fler som lägger sig sent, efter 23:00, på vardagkvällar, än under 1980-talet. Bland 15-åringarna har ökningen gått från att drygt en av tio la sig elva eller senare på vardagskvällen till att sex av tio gör det idag.

- Man har mer att underhålla sig med på kvällarna. Med smart phones kan man vara på sitt rum, föräldrarna kanske tror att man sover, det är släckt, men man har kontakt med sina kompisar och håller på med allt möjligt - hur sent som helst, säger Annika Norell Clarke.

Samtidigt har skolan samma tider som under 1980-talet. Få skolor börjar efter 8:30 på morgonen. Det är ett bekymmer, menar sömnforskare eftersom barnen helt enkelt sover för lite när de går och lägger sig allt senare.

Koncentrationsförmågan blir sämre av sömnbrist och man får svårare att motivera sig, så skolarbetet blir lidande. Det kanske inte är helt realistiskt att kämpa emot 24-timmarssamhället, då kanske det är lättare att senarelägga skolstarten för tonåringar"

Nästa steg i Annika Norell Clarkes forskning vid Karlstads universitet blir att undersöka en eventuell koppling mellan ungdomars sömnvanor och den psykiska ohälsan bland barn och unga.

- Det finns många teorier om varför den psykiska ohälsan hos ungdomar ökat så stort sen 80-talet, men något man inte tittat på är de ändrade sömnvanorna. Och det vore otroligt om det inte skulle spela roll eftersom vi vet att bristfällig sömn har ett starkt samband med till exempel depression, säger Annika Norell Clarke.