Brain gain i Ghana

9:18 min

Under 80- och 90-talen flyttade många av det västafrikanska landet Ghanas högutbildade befolkning utomlands, landet drabbades av kraftig så kallad brain drain. Men på senare år har det här fenomenet vänt, då många unga vars föräldrar en gång sökte lyckan i väst väljer nu att återvända. Reportage av Palmira Koukkari Mbenga.