Video: Spindeln lär oss spinna tråd

6:18 min

Forskare har i flera decennier försökt att efterlikna spindelns tunna starka tråd. Men nu har forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet och Karolinska institutet hittat en ny metod att ta fram konstgjord spindeltråd. Det har man gjort genom att studera själva spindeln.

Spindeln spinner sin tråd genom att i körteln lagra proteiner i så hög koncentration att det bildar en löslig gel.

När utgången ur körteln smalnar av, samtidigt som ph-värdet sänks, ändras lösningen och blir till en spindeltråd.

Forskarna har nu härmat den här processen, och lyckats spinna en tunn vit tråd i en sur vattenlösning i labbmiljö.

Jämfört med tidigare metoder är tråden starkare, och man behöver heller inte använda starka kemikalier för att hålla proteinet lösligt. Det här innebär ett ytterligare steg mot att använda tråden medicinskt i kroppen.

Tråden sägs kunna användas inom flera områden, men inom det medicinska området kan det handla om att odla celler. Forskare har nämligen sett att celler trivs bra i naturlig spindeltråd.

Referens: Marlene Andersson et al, Biomimetic spinning of artificial spider silkfrom a chimeric minispidroin, Natur chemical biology, DOI: 10.1038/nchembio.2269