Idrott varje dag höjer skolresultaten - fast inte för alla

0:56 min

En studie från Lunds universitet visar att mer idrott gör att högstadieeleverna får bättre studieresultat i de övriga ämnena.

I studien som gjorts visar det att pojkar som haft idrott varje dag under tio år klarar gymnasiebetygen i större utsträckning än de som inte haft idrott varje dag. För flickorna fanns dock ingen skillnad, rapporterar SVT.

Nora Grönhagen är elev på högstadiet på Guteskolan. Hon menar att det går bra att få bra betyg utan att idrotta mycket. Det viktigaste tycker hon är lärarnas kompetens och förmåga att lära ut kunskapen.

– Vi har bra lärare som stimulerar mig till bra skolresultat, säger Nora Grönhagen.